Concurs Regenovex

Castigatorii concursului sunt:

Cele 2 consultati la Spitalul Privat de Ortopedie: Nedelcu Ioana si Oana Gramu

Premiul sportivului amator – Cartea si Orthomol Sport: Cornelia Olteanu

Restul intrebarilor vor fi premiate cu pachetul de articulati

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI REGENOVEX

Concurs in cadrul webinarul Facebook Comunitate suport impotriva durerilor de Oase-Muschi -Articulatii
Perioada: 6 august 2020 incepand cu 15.00

 

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul concursului este GTS Solution S.R.L. (,,Organizatorul’’), persoana juridica româna, cu sediul in Bucuresti, Strada nr. Nicolae Rosu, nr 24, Sectorul 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J40/5199/2000 , avand Cod Unic de Inregistrare 13070776.

1.2. Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului cu privire la continutul Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

1.3. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat si desfasurat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, prin intermediul paginii oficiale de Facebook https://www.facebook.com/groups/dureredeoase/

2.2. Concursul va avea loc pe 6 august 2020, in intervalul orar 15.00-16.30 si se va desfasura in conditiile mentionate in prezentul Regulament.

 

Art. 3 – Regulamentul oficial al Concursului

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului, in format electronic, prin accesarea paginii oficiale de https://www.facebook.com/groups/dureredeoase (sau pe site – https://sfaturimedicale.ro/concurs-regenovex).

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta si/ sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina oficiala de Facebook https://www.facebook.com/groups/dureredeoase, (sau pe site – https://sfaturimedicale.ro/concurs-regenovex) la sectiunea “Concurs Regenovex” cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Pot participa la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 (optsprezece) ani.

4.2. Fiecare participant are dreptul sa se inscrie o singura data pe toata durata concursului. Orice inscriere incompleta sau neconforma cu realitatea va fi considerata nula.

4.3. Nu pot participa la Concurs angajatii companiei GTS SOLUTION S.R.L. si ai furnizorilor/distribuitorilor acestora. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

 

Art. 5 – Premiile Concursului

5.1. In cadrul Concursului se vor acorda premii, constand in consultatii medicale gratuite, produse si carti educationale.

 

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului

6.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

– Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

– Inscrierea se va face exclusiv pentru Concurs in conditiile mentionate la Art. 2 de mai sus;

– Participantii trebuie sa acceseze pagina oficiala de Facebook https://www.facebook.com/groups/dureredeoase/ si pagina site-ului https://sfaturimedicale.ro/concurs-regenovex  in care sa insereze raspunsurile la intrebarile adresate in cadrul webinarului.

– Cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

6.2. Un participant se poate inregistra o singura data in Concurs.

6.3. Comentariile inserate de catre participanti trebuie sa fie potrivite pentru a fi publicate pe internet si nu trebuie sa fie obscene sau indecente ori vulgare, contrare bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. Acestea nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile in Romania si standardele Organizatorului.

6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere/participare la Concurs si, in consecinta, sa elimine participarea in Concurs a oricarei postari asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament si/sau a legilor in vigoare, sau care este in contradictie cu prevederile punctului 6.3 de mai sus.

6.5. Orice comentariu care nu respecta punctul 6.3 nu va fi luata in considerare si va duce la anularea participarii. Aceeasi sanctiune se va aplica si in caz de inscriere multipla sau a mai multor inscrieri diferite de catre aceeasi persoana. In situatia in care participantul isi muta domiciliul sau isi schimba adresa de e-mail, acesta va trebui sa comunice Organizatorului noile coordonate prin mesaj privat, modificandu-si datele personale.

6.6. Un participant va putea castiga un singur premiu in cadrul Concursului.

6.7. Nu se va acorda contravaloarea in bani a premiului oferit si nu se vor schimba parametrii premiului oferit.

 

Art. 7 – Desemnarea castigatorilor

7.1. Premiile detaliate la Articolul 5 din Regulament se vor acorda prin decizia Moderatorului sesiunii si a Administratorului.

7.2. Desemnarea castigatorilor va fi facuta in cadrul sesiunii online- pentru consultatiile medicale si carte educationala, iar pentru restul premiilor dupa evaluare corectitudinii raspunsurilor de catre moderator, pana cel tarziu 10 august 2020.

7.3. Lista completa cu castigatorii va fi publicata pe site-ul Comunitatii suport impotriva durerilor de Oase-Muschi -Articulatii.

7.4. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord regulile si conditiile prezentului Regulament si permit utilizarea textelor/fotografiilor afisate in cadrul acestui concurs cu titlu gratuit, de catre Organizator, pe pagina oficiala de Facebook, in revistele sale si in cadrul strict al promovarii Concursului de fata si rezultatelor acestuia, pe o perioada nelimitata. Aceste texte si aceste imagini vor fi utilizate de fiecare data cu mentionarea numelui autorului si cu respectarea intentiilor initiale ale acestuia. Aceste contributii la Concurs vor fi sterse in urma unei simple solicitari din partea autorului, care precizeaza link-urile la care apar comentariile sale. Utilizarea acestor texte nu va putea constitui baza pentru plata drepturilor de autor sau altui tip de retributie.

 

Art. 8 – Validarea castigului. Publicarea numelor castigatorilor

8.1. In termen de cel mult 2 zile lucratoare, participantii desemnati castigatori vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului prin mesaj privat. Acestia vor fi rugati sa furnizeze datele personale constand in nume, prenume si adresa completa pentru livrarea premiului. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea de livrare a premiului ca urmare a furnizarii de date incorecte sau incomplete si isi rezerva dreptul de nu mai retransmite premiul.

8.2. Daca Organizatorul nu receptioneaza, indiferent de motiv, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data informarii participantilor asupra castigului, datele solicitate castigatorilor, castigatorii sunt invalidati.

8.3. Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor prevazute in prezentul Regulament, in special art 4 si art. 6.

8.4. Premiile vor fi acordate Castigatorilor validati in termen de maxim 30 de zile de la data validarii, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce s-a verificat indeplinirea tuturor conditiilor de participare la Concurs, stipulate in prezentul Regulament. Premiile vor fi trimise castigatorilor, in format fizic, prin curier.

8.5. Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate, in conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

 

Art 9– Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

9.2. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu acest Concurs, exceptie facand cele prevazute de OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia comisiei este definitiva. Comisia desemnata de catre Organizator, pentru a solutiona astfel de dispute, este formata din 3 reprezentanti din cadrul companiei Organizatorului.

9.4. Eventualele contestatii vor fi trimise pe adresa de email office@gotosolution.com si vor fi luate in considerare pana la data de 14 august 2020 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  1. inscrierea online pe alta pagina decat pe pagina oficiala de Facebook comunicata prin prezentul concurs ;
  2. inregistrarile online trimise in afara perioadei Concursului mentionate mai sus;
  3. inscrierile online care nu contin toate informatiile obligatorii;
  4. nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori, lipsa de acuratete a datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, furnizarea datelor corecte fiind responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului ori la imposibilitatea identificarii unui castigator.
  5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor.
  6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiului cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc; 7. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii documentului de primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
  7. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului);
  8. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla, Chrome);
  9. Situatiile in care anumite inscrieri in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Concursului, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

9.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari legate de implementarea Concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip cu privire la adresa Concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil) necesare transmiterii premiului.

 

Art. 10 – Prelucrarea datelor personale

10.1 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”), privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia.

10.2 Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca au citit si sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si utilizate de Organizator, direct ori prin imputernicit) in scopul inmanarii premiilor, desemnarii, inregistrarii si validarii castigatorilor Concursului si a indeplinirii oricaror obligatii legale ale Organizatorului in legatura cu Concursul. Organizatorul se obliga ca datele personale ale castigatorilor sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai in vederea transmiterii premiilor si, in cazul unui consimtamant scris, in vederea producerii materialelor publicitare aferente concursului. Participantii inteleg ca Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate (art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000).

10.3 Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale castigatorilor transmise de catre acestia: – nume, prenume, – adresa de domiciliu/resedinta, – numar de telefon mobil, – adresa de email, – identificator on line, la publicarea comentariilor pe pagina comunicata prin prezentul regulament

10.4 Organizatorul proceseaza datele cu caracter personal ale participantilor in scopul derularii concursului care face obiectul acestui Regulament, pe durata acesteia si pe o perioada de o luna de la incheierea acestuia. Datele personale ale castigatorilor vor fi pastrate pe perioada necesara indeplinirii obligatiilor ce revin Organizatorului potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

10.5 Nu aveti o obligatie legala sau contractuala de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal insa daca veti alege sa nu le furnizati nu vom putea sa va transmitem premiul. Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automata in ceea ce va priveste si nu intentionam sa le folosim in alte scopuri decât cele declarate mai sus.

10.6 Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR si in special cele cu privire la:

– Dreptul de a fi informat: participantul este informat in momentul colectarii datelor sale cu caracter personal prin prezentul Regulament, cu privire la identitatea Organizatorului/operatorului si a reprezentantului, scopurile si temeiul prelucrarii, destinatarii datelor sale cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele sale cu caracter personal, drepturile participantului in legatura cu datele sale cu caracter personal (art. 13 din GDPR).

– Dreptul de acces la datele cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului (i) o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si informatii cu privire la acestea, precum si (ii) o copie a datelor pe care le detine (art. 15 din GDPR).

– Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: participantul poate informa Organizatorul despre orice modificare a datelor personale sau poate solicita acestuia sa corecteze datele sale cu caracter personal pe care le detine, daca acestea sunt eronate sau incomplete (art. 16 din GDPR).

– Dreptul de a fi sters sau Dreptul de a fi uitat: in anumite cazuri (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) se exercita dreptul la opozitie sau (iv) prelucrarea datelor se realizeaza pe baza de consimtamant si acesta a fost retras) participantul poate solicita Organizatorului sa stearga datele sale cu caracter personal pe care le detine (art. 17 din GDPR).

– Dreptul de a restrictiona procesarea datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu cazul in care participantul contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii), participantul poate solicita Organizatorului sa restrictioneze prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru o anumita perioada (art. 18 din GDPR).

– Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului sa trimita datele sale cu caracter personal pe care detine unei terte parti sau direct catre acesta (art. 20 din GDPR).

– Dreptul la opozitie impotriva utilizarii datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), participantul poate solicita Organizatorului sa nu mai prelucreze datele sale cu caracter personal, inclusiv daca se opune prelucrarii in scop de marketing direct (art. 21 din GDPR).

10.7 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus si in GDPR. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa de email: gdpr@gotosolution.com, o cerere scrisa.

10.8 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile GDPR atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp.

 

Art. 11 – Incetarea / intreruperea Concursului. Forta majora

11.1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 12 – Litigii

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Reprezentantului Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 13 – Alte Clauze

13.1. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

13.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

 

ORGANIZATOR
GTS SOLUTION S.R.L.