Acte necesare eliberarii unui nou permis de conducere

Posesorului permisului de Glossary Link conducere, la schimbarea datelor înscrise în acesta, la expirarea termenului de valabilitate, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, i se va elibera un nou permis de conducere, după ce va depune la serviciul poliției rutiere al inspectoratului de poliție județean pe raza căruia are domiciliu următoarele acte:

a) document de identitate;

b) fișa deținătorului permisului de conducere, completată și semnată;

c) certificat medical pentru conducătorii auto;

d) chitanța de plată a contravalorii permisului de conducere;

e) adeverință eliberată de unitatea de poliție pe raza căreia s-a produs pierderea sau furtul permisului de conducere și dovada pentru declararea nulității permisului de conducere pierdut sau furat, în Monitorul Oficial;

f) permisul de conducere, în cazul în care acesta a fost deteriorat sau are termenul de valabilitate expirat;

g)act schimbare nume + copie (daca e cazul);

h)dosar plic.

Ca sa postezi trebuie sa faci LOGIN
Back to top