Acte necesare pentru inregistrarea decesului

Actul de Glossary Link deces se intocmeste la primaria sectorului din Bucuresti, municipiului, orasului sau comunei in a caror raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul.
Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecinii, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu decalaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:
• Certificatul medical constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul sau cadrul sanitar care a facut constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
• Actul de identitate a celui decedat;
• Livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiiloe militare;
• Actul de identitate al persoanei care declara decesul.
Ca sa postezi trebuie sa faci LOGIN
Back to top