Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei

Acesta se face in baza declaratiei de casatorie data in scris in fata delegatului de stare civila si care trebuie sa cuprinda:
- dorinta de a se casatori;
- faptul ca cei care vor sa se casatoreasca au luat la cunostinta reciproca de starea sanatatii lor si de conditiile prevazute in Codul familiei;
- ce nume vor purta in timpul casatoriei.
Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.

Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:
• Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul se stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
• Actul de identitate;
• Certificatul de nastere, in original si copie;
• Certificatul medical privind starea sanatatii, care este valabil 14 zile de la data emiterii;
• Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul:
- certificat de Glossary Link deces al fostului sot;
- sentinta de divort ramasa definitiva;
- certificate prenuptiale care sunt valabile 14 zile de la data emiterii din care sa rezulte mentiunea expresa "se poate casatori";
- decizia Delegatiei permanente a Consiliului judetean pentru incuviintarea casatoriei (pentru tanara care nu a implinit 16 ani, dar care are varsta de 15 ani).
Ca sa postezi trebuie sa faci LOGIN
Back to top