Acte necesare pentru inregistrarea nasterii

Inregistrarea nasterii copilului se face la primaria sectorului din Bucuresti, municipiului, orasului sau comunei în a caror raza administrativ-teritoriala a avut loc nasterea.
Termenul pentru declararea si înregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Înregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:
- Certificatul medical constatator, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
- Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
- Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.
Ca sa postezi trebuie sa faci LOGIN
Back to top