Fonduri de 17 ori mai mari pentru tratament în străinătate (E 112)

Pentru tratamentul în străinătate în baza formularului E 112,bugetul alocat pentru acest an a fost de 20 de milioane de lei, iar pentru anul2008 au fost prevăzuți, în același scop, 340 de milioane de lei.
Dacă această sumă va fi depășită, se vor obține alți bani
, prin rectificarebugetară, a precizat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate(CNAS), dr. Vasile Ciurchea
El a adăugat că, în cazul în care rămân bani din fondurile alocate pentru E112, aceștia vor fi redistribuiți pentrualte capitole din sănătate, în niciun caz nu vor fi returnați la buget.
Președintele CNAS a insistat asupra faptului că medicii sunt aceia care trebuiesă facă recomandarea și dosarul medical pentru pacienții care beneficiază deformularul E 112.
În ceea ce privește numărul mare de pacienți care ar dori să plece înstrăinătate, dr. Ciurchea a menționat că nici posibilitățile țărilor din jurcare primesc la tratament nu sunt atât de mari și sunt liste de așteptare.
El a spus că CNAS nu poate interveni în niciun fel în ceea ce privește terapiarecomandată, clinica sau să influențeze cumva asupra primirii sau neprimiriiformularului E 112.
Dr. Ciurchea a mai spus, în schimb, că nu poate fi refuzat un dosar complet.
Până la data de 20 noiembrie, au fost date, la nivel național, 121 de formulareE 112, eliberându-se 84 de dosare, diferența până la 121 fiind neaprobateîntrucât aveau incomplete datele sau lipseau anumite acte.
Președintele CNAS a menționat că aprobarea se poate da în timp foarte scurt,chiar și în 24 de ore, dacă dosarul este complet. Acesta trebuie să conținădiagnosticul și referatul medicului curant sau al clinicii care propunepacientul pentru tratament în străinătate.
Dr. Ciurchea a precizat că o persoană poate să beneficieze de reglementărileprivitoare la formularul E 112 chiar dacă aceasta a plecat în străinătate fărăsă aibă formularul, dacă la întoarcere prezintă documente privind diagnosticulși plățile pentru serviciile medicale primite, însă decontarea se va face lanivelul tarifelor din România.
Orice alt tratament care este cerut de pacient, dar care nu este cuprins înpachetul de bază de servicii nu este decontat.
În prezent, s-au plătit sumele pentru 14 dosare, echivalentul a 234.810 deeuro.
Afecțiunile care pot beneficia de astfel de tratamente sunt tumori cu diferitelocalizări, dialize, tratament Glossary Link citostatic, leucemii limfoblastice, stenozaortică, implant cohlear.
CNAS a eliberat peste 1.000 de formulare E 112.
Președintele CNAS a explicat că acest tip de formular pentru tratament înstrăinătate, pentru asigurați, este valabil numai în două situații: când unpacient se află sub tratament și schimbă rezidența în alt stat, cu continuareaplății tratamentului, și când o persoană are o afecțiune care trebuie tratatăși, din motive obiective, nu se poate trata în țară în timp optim.
Documentația pe care pacientul o depune la CNAS trebuie să conțină o cerere,datele de identificare, dosarul medical și raportul medicului curant cusemnătura și parafa acestuia.
Decontarea tratamentului se face între casele de asigurări de sănătate, nu prinplată directă.
Serviciul medical se decontează conform legislației în vigoare din țara unde seface tratamentul. Aprobarea decontului durează între 1-4 zile.
Președintele CNAS a menționat că medicii au fost informați de existența acestuiformular.
/Rompres/
Ca sa postezi trebuie sa faci LOGIN
Back to top