Proiectele de lege inițiate de CNAS vor aduce noi servicii și avantaje pentru asigurați

sfaturimedicale.roAsigurații sistemului social de sănătate vor putea beneficia de servicii medicale acordate la nivel regional, precum și de îngrijiri medicale în oricare țară membră a Uniunii Europene (UE) după adoptarea a două proiecte de lege inițiate de către
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Cele două proiecte, Legea asigurărilor sociale de sănătate și cea a Cardului de asigurat, fac parte din pachetul legislativ susținut de Ministerul Sănătății (MS).
Noua lege a asigurărilor va introduce noțiunea de servicii medicale care vor fi acordate la nivel regional, ceea ce va permite ca pentru anumite servicii, ce vor fi stabilite ulterior în detaliu, spitalele clinice sau centrele de diagnostic și tratament să încheie contracte cu mai multe case județene de asigurări de sănătate.
În acest fel, asiguraților din județele unde nu sunt disponibile aceste servicii li se va facilita accesul la unitățile medicale din județele învecinate care oferă serviciile respective.
Aceeași lege va stabili, în premieră, obiectivele sistemului asigurări sociale de sănătate până acum nedefinite explicit în nici un act normativ de asemenea rang.
Proiectul actului normativ mai clarifică modul în care anumite categorii sociale contribuie la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Astfel, pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat contribuția se va reține și se va vira de către primării.
Pentru cetățenii care lucrează în străinătate contribuția se calculează la nivelul sumelor din contractele de muncă încheiate pe baza documentelor eliberate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Tot în actualul proiect este prevăzut ca pensionarii cu venituri lunare de peste 900 de lei noi, să achite contribuția de 6,5% dar numai pentru sumele care depășesc plafonul respectiv.
Noua lege va permite plasarea disponibilităților temporare ale Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în titluri de stat, iar în certificate de trezorerie și conturi la instituțiile bancare agreate de CNAS.
Plasamentele se vor face în baza unor criterii definite de lege în scopul obținerii unor venituri suplimentare din dobânzi în favoarea asiguraților. Proiectul mai definește și noțiunea de co-plata serviciilor medicale care până acum era interpretabilă în lipsa unei definiții legale.
Legea cardului european și a cardului național de asigurați va permite emiterea celor două documente care vor dovedi calitatea de asigurat a unei persoane. Cardul european va permite asiguraților români aflați într-un stat comunitar să beneficieze de asistența medicală imediat necesară în aceleași condiții ca și asigurații statului gazdă.
Astfel vor fi transpuse în practică mai multe norme europene, astfel încât pe lângă cardul european va exista și  un card național care va deveni singurul instrument de dovedire a calității de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, a precizat președintele CNAS, prof. dr. Cristian Vlădescu.
/Rompres/


Ca sa postezi trebuie sa faci LOGIN
Back to top