Dislexie

dyslexia.jpgDislexia corespunde unei dificultăți speciale a copilului de a învăța să scrie și să citească. Tulburarea apare la copilul la care frec­ventarea școlară s-a dezvoltat întotdeauna nor­mal și la care nu se regăsește niciun deficit inte­lectual.

Simptome. Copilul prezintă dificultăți în citireacuvintelor obișnuite pe care le inversează com­plet sau parțial (toc înloc de cot). El poate, de asemenea, inversa litere (troc în loc detorc). Copilul întâlnește dificultăți pentru a găsi greșeli­le deortografie sau pentru a recopia corect un cuvânt.
Folosește adesea uncuvânt în locul altuia și are dificultăți în a distinge dreapta destânga. De asemenea, el poate confunda sunetele (p și b, t și d, kși g).

Remarci. Motivele exacte nu sunt cunoscute. Un copil din 25 este atins de dislexie, băieții fiind de trei ori mai atinși decât fetele.

Tratament. Tratamentul este cu atât mai ușor cu cât dislexia este descoperită mai devreme. După asigurarea că nu există probleme de vedere sau psihologice, pentru a evita o situație de eșec șco­lar poate fi luată în considerație reeducarea ortofonică.

Ea se bazează pe exerciții de lectură, de scriere sau de memorare. Problema trebuie sem­nalată cadrului didactic pentru a nu penaliza copilul. Cu condiția unui tratament de lungă dura­tă și clar, dislexia nu este ireversibilă. Dificultățile școlare se datorează unei necunoașteri a proble­mei și cresc descurajarea copilului.
Ca sa postezi trebuie sa faci LOGIN
Back to top