Deputații au adoptat un proiect de lege privind despăgubirea proprietarilor afectați de gripa aviară

Deputații au adoptat, cu majoritate de voturi, un proiect de legeprivind acordarea de despăgubiri proprietarilor afectați de epidemia de gripăaviară în anii 2005-2006.
Potrivit documentului, acest lucru se va realiza prin modificarea Ordonanței deurgență a Guvernului privind organizarea activității sanitar-veterinare șipentru siguranța alimentelor.
În cadrul dezbaterilor generale, unul dintre inițiatorii proiectului, deputatulindependent Nicolae Popa, a declarat că a propus modificarea Ordonanței 42pentru că trebuie acordate despăgubiri pentru pierderile generate de gripaaviară.
"La vremea respectivă nu am avut un cadru legislativ coerent și precisși pentru că ministrul Flutur care afăcut agricultură mai mult la televizor și nu a avut în vedere să inițieze deurgență un proiect de lege care să lămurească pagubele care au fost produse înacest sector agricol. Noi am prevăzut pe lângă despăgubiri clarificareanoțiunii de "pierderi colaterale", în așa fel încât noi să putemdespăgubi pe cei care sunt în drept”, a afirmat Nicolae Popa.
Deputatul a informat că, în timpul epidemiei de gripă aviară din România,"s-au înregistrat pagube de peste 100 de miliarde de lei și au fost ucisepeste un milion de păsări", menționând că fermierii au fost nevoițiulterior să-și câștige dreptatea în instanță.
La rândul său, deputatul PSD Vasile Mocanu a susținut că proiectul este deosebitde important deoarece "zootehnias-a confruntat în anii 2005-2006 cu gripa aviară și alte boli pe careministerul le-a stăpânit cu foate multă greutate".
"Se anunța gripă aviară într-un județ, dar omorul de păsări era pecuprinsul a cinci județe deodată. Echipele de medici și tehnicieni veterinariomorau fără niciun fel de noimă și fără niciun fel de reglementare păsările cetățenilor și fără nicio evidență. Noivenim acum să reglementăm ceea ce s-a făcut fără lege în 2005 și 2006 în acestdomeniu", a spus Mocanu.
Democratul Valeriu Tabără a apreciat că proiectul de lege "vine să rezolveo problemă creată și rezultată din măsuri care au fost luate de către GuvernulRomânei".
"Este inexplicabil faptul că până la această inițiativă nu s-a venit cu ocompensație pentru cei care au pierdut enorm atunci. Această lege nu rezolvătoate problemele, deoarece mai există o categorie de cetățeni cărora nu li s-afăcut dreptate și anume deținătorii de cai cu Glossary Link anemie infecțioasă", amenționat Tabără.
În plus, deputatul independent Dragoș Dumitriu a precizat că "cei care ausuferit pagube colaterale în perioada gripei aviare trebuie despăgubiți, maiales că nu s-au făcut studii aprofundate, ci doar s-au luat niște măsuri".
"Cert este că nu s-a stabilit nicio vinovăție pentru ceea ce s-a întâmplatatunci și iarăși acești bani vor trece la datoria publică", a susținutDumitriu.
El a afirmat că măsura care a generat masacrul păsărilor "nu a fost omăsură a Guvernului, ci a Ministerului Agriculturii", adăugând că"trebuie trebuie făcută o separare între cei implicați și parteaGuvernului care nu a fost implicată în crimele făcute din cauza măsurilorabsurde din acea perioadă".
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea de despăgubiri pentruproprietarii care au suferit pagubecolaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea gripei aviare.
Potrivit textului proiectului de lege, aliniatul 6 al articolului 26 va prevedecă, "în cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea rapidă afocarelor de boli transmisibile ale animalelor, se acordă despăgubiriproprietarilor, pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, dar și persoanelor fizice saujuridice, pentru pierderile financiare suferite ca efecte colaterale rezultatedin măsurile întreprinse pentru combaterea epizootiei, inclusiv de împiedicarea transmiterii bolilor la om".
Propunerea legislativă a fost inițiată de șapte deputați - deputatul UDMRAtilla Kelemen, deputatul independent, demisionar din PC, Nicolae Popa,deputatul PSD Ioan Munteanu, deputatul PNL Adrian Semcu, deputatul PCConstantin Faina, deputatul independent Mircia Giurgiu și deputatulindependent, demisionar din PRM, Dragoș Dumitriu.
Inițiatorii proiectului au menționat în expunerea de motive a proiectului că"Ordonanța 42 reglementează organizarea și funcționarea serviciilorveterinare, apărarea sănătății și protecția animalelor, prevenirea transmiteriide boli de la animale la om, siguranța alimentelor de origine animală destinateconsumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecțiamediului".
Ei au semnalat însă că articolul 26 al acestui act normativ reglementasprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelorși despăgubirea proprietarilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfelafectate, dar nu prevedea acordarea acestor despăgubiri pentru proprietariicare au suferit "pagube colaterale" rezultate din măsurileîntreprinse pentru combaterea epidemiei în rândul animalelor.
/Rompres/
Ca sa postezi trebuie sa faci LOGIN
Back to top