NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu Glossary Link caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. Pharma Net Solutions S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Intr. Trompetului, nr. 1, camera 1, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J 40/15526/2007, cod unic de înregistrare 22271787, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Societatea S.C. Pharma Net Solutions S.R.L prelucrează datele dumneavoastră personale prin mijloace automatizate şi manuale (după caz), destinate activităţilor specifice de reclamă, marketing şi publicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate următorilor destinatari: persoanele vizate, reprezentanţii legali ai persoanelor vizate şi partenerii contractuali ai operatorului de pe teritoriul României.

Datele dumneavoastră sunt necesare în procesele de reclama, marketing şi publicitate desfăşurate de compania noastră. Refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor.

Conform Legii 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de dreptul de a va adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale şi să solicitaţi ştergerea acestora*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societăţii S.C. Pharma Net Solutions S.R.L (Bucureşti, Intr. Trompetului, nr. 1, camera 1, Sector 5) sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Numărul de înregistrare al societăţii ca operator autorizat în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal este 17285 din 03.09.2013.

 

 

 

 

*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Back to top