Tratamentul apneei de somn poate reduce frecvența crizelor în caz de epilepsie refractară

Prin tratarea apneei obstructive de somn (obstructive sleep apnea, OSA) lapacienții care suferă de Glossary Link epilepsie refractară, frecvența crizelor poate firedusă într-un mod semnificativ, susține un nou studiu pilot. Conformrezultatelor studiului randomizat și controlat, prezentat la prima ConferințăRegională de Epilepsie din America de Nord
, la aproximativ o treime dinparticipanții care au beneficiat de tratament cu presiune pozitivă continuă lanivelul căilor aeriene (continuous positive airway pressure, CPAP) a fostînregistrată o scădere cu 50% a frecvenței crizelor, față de numai 15% în cazulsubiecților care au primit numai CPAP placebo.
 „Aceste rezultate sunt foarte promițătoareși interesante, deoarece, chiar dacă nu am reușit să găsim o eficiențăsemnificativă din punct de vedere statistic, am observat o tendință deîmbunătățire semnificativă la pacienții care au beneficiat de CPAP – unrezultat care este similar efectului unui medicament antiepileptic”, a declaratpentru Medscape dr. Beth Ann Malow de la Universitatea Vanderbilt dinNashville, Tennessee, conducătoarea studiului.
 În studiu au fost incluși 35 de paciențiadulți cu vârsta între 21 și 60 de ani, care au suferit de epilepsie refractarăcu cel puțin 2 crize pe lună și care au fost diagnosticți și cu OSA.
 În totalitate 22 de pacienți au fostrandomizați pentru tratament cu CPAP, iar ceilalți 13 au primit terapia cu CPAPplacebo, realizată prin aplicarea unui șunt la nivelul conductelor aparatului.
 
Numărul pacienților care ar beneficia de terapiapentru OSA este semnificativ de mare
 
 Din grupul pacienților cu CPAP 3 subiecțis-au retras, în timp ce toți 13 membri ai grupului cu placebo au terminatstudiul.
 Conform doctoriței Malow, studiul a fostlansat pentru că sunt recunoscute din ce în ce mai multe dovezi despreexistența unei asocieri definitive între OSA și epilepsie.
 O explicație posibilă pentru calitateanecorespunzătoare a somnului la pacienții cu epilepsie ar fi tendința acestoraspre un regim de viață sedentar și o somnolență diurnă, consecințe frecventatribuite efectului sedativ al medicamentelor antiepileptice.
 Oricare ar fi cauza, a mai adăugat ea,cercetările au sugerat că o calitate necorespunzătoare a somnului poate duce laintensificarea crizelor. În timp ce mecanismul nu este clar în totalitate,opinia curentă este că lipsa somnului crește excitabilitatea neuronală, ceea cela rândul ei reprezintă un trigger pentru crize și crește frecvența acestora.
 Studiile epidemiologice arată că dintotalul populației generale, OSA este prezentă la 1 din 4 bărbați și la 1 din 9femei. După cum sugerează analizele preliminare, în rândul persoanelor caresuferă de epilepsie, incidența apneei de somn poate să fie chiar și 40%, asubliniat dr. Malow.
 Cu toate că sunt necesare studii mai maripentru a confirma acest procent, după dr. Malow ar exista un număr de paciențisemnificativ de mare care ar beneficia de tratamentul pentru OSA.
 
O nouă opțiune terapeutică?
 
„Tratamentul apneei de somn s-ar putea săreprezinte pentru clinicieni o nouă cale pentru a reduce frecvența crizelor lao proporție semnifictivă de pacienți cu epilepsie. În momentul prezent studiilese concentrează asupra folosirii antiepilepticelor sau a chirurgiei. Dar boalanu este controlată la toți pacienții prin aceste moadlități, iar în cazul încare aceste rezultate vor fi confirmate, ele vor oferi clinicienilor o nouăopțiune terapeutică”, a explicat dr. Malow.
 Pentru a consolida rezultatele acestuistudiu pilot, echipa cercetătoarei planifică în prezent un trial multicentric.
  În afară de reducerea frecvențeicrizelor, poate să existe și un alt beneficiu potențial al tratamentului OSA lapacienții care au un control eficient al bolii. „Nu vrem să limităm studiulneapărat la populația care suferă de epilepsie refractară, iar frecvențacrizelor nu este neapărat singurul end point urmărit. Poate că și paciențiitratați eficient, care nu au crize, pot să beneficieze de terapia cu CPAP. Deexemplu, dacă am putea îmbunătăți calitatea somnului lor, aceasta ar reducesomnolența diurnă și prin aceasta consumul de medicamente, respectiv, arîmbunătăți calitatea lor de viață, un aspect poate la fel de important ca șicontrolul crizelor”, a mai adăugat cercetătoarea.
Ca sa postezi trebuie sa faci LOGIN
Back to top