Examenul de lichid cerebrospinal

lichid_cerebrospinal.jpgÎn cavitățile sistemului ner­vos central - creierul mare și canalul spinal, ventriculele cerebrale și membrana care înconjoară sistemul nervos circulă un lichid cu o com­poziție specială, lichidul cerebrospinal. Volumul acestui lichid la un adult este de 120-200 ml. Lichidul este produs de ple­xurile coroide. Lichidul cir­culă continuu prin interme­diul canalelor ventriculare, respectiv legătura dintre ven­triculul patru și membrana cerebrală. Liquorul este un lichid clar. Conținutul se aseamănă cu cel al serului și al limfei. Conține proteine, zahăr, ioni și enzime.

Măduva cerebrală și ver­tebrală aproape plutesc în lichid. Lichidul protejează sis­temul nervos central în inte­riorul peretelui cerebral osos și al canalului vertebral de loviturile cauzate de miș­care.

Indicațiile examenului de liquor
Din modificările conținutu­lui și presiunii lichidului se pot deduce afecțiunile sis­temului nervos central. În cazul anumitor afecțiuni, în scop diagnostic se recoltează liquor, fiind trimis în vede­rea examinării în laborator.

Hemoragii cerebrale
Liquorul sănătos este trans­parent, în caz de hemoragii severe din interiorul dura mater (accidente cerebrale, sângerări ale pia mater, le­ziuni cerebrale) în liquor ajunge sânge. Culoarea acestuia se modifică de la sânge.

Infecții
În condiții normale liquorul este steril. În cazul infecții­lor sistemului nervos central ajung germeni în liquor. În caz de meningită, encefalită, din liquor se pot evidenția bacteriile, viruși care cau­zează boala. în procesele inflamatorii ale sistemului nervos central și conținutul lichidului (proteine, zahăr, globule albe) se modifică.

Alte afecțiuni, tumori
În cazul anumitor tulburări metabolice (insuficiență hepatică, renală) crește can­titatea de reziduuri metabo­lice anormale în liquor. în cazul tumorilor sistemului nervos central conținutul celular și proteic al liquoru-lui se modifică.

Presiunea liquorului
În poziție culcată, presiunea din interiorul spațiului umplut de liquor este identică. La un om sănătos presiunea este de 12-15 cm coloană de apă. în șezut, la nivelul bazei craniului presiunea este ega­lă cu presiunea atmosferică, 0 cm coloană de apă, la ni­velul coloanei sacrale cea. 30-40 cm coloană de apă. în cazul afecțiunilor infla­matorii și tumorilor sistemu­lui nervos central presiunea lichidului crește.

Realizarea examenului de lichid cerebrospinal
În practica clinică, în scop de examinare lichidul se extrage din membrana dura mater, însă în anumite cazuri și din cisternele situate la baza craniană. Lichidul se va extrage în condiții de sterilitate abso­lută. Din zona sacrală a co­loanei recoltarea lichidului se realizează în poziție cul­cată sau din șezut.

Zona în care se înțeapă se dezinfec­tează cu soluție dezinfectantă. De regulă se pătrunde la nivelul vertebrei sacrale 2-3. Pielea din zona vertebrelor este injectată cu un analge­zic local. După aceasta în spațiul dintre vertebre se introduce un ac subțire și lung (ac de puncție lombară), perforându-se membrana meningelui vertebral. Cu ajutorul dispozitivului spe­cial de măsurare a presiunii fixat de acul de puncție se determină presiunea din spațiul liquorului.

În cursul puncției canalu­lui vertebral, spatele bolna­vului este aplecat ușor spre față, spatele este îndoit, ast­fel acul putând fi introdus mult mai ușor. Ca orice metodă invazivă și această intervenție este ușor solicitantă pentru bolnav. După efectuarea ei se recomandă repaus la pat timp de douăzeci și patru de ore.
Ca sa postezi trebuie sa faci LOGIN
Back to top